کتابشناسی ولایت فقیه

  • پنج شنبه, 04 مهر 1392 15:23
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 7630 بار

در موضوع ولايت فقيه پس از انقلاب اسلامى كتابنامه هايى تنظيم گرديده، قبل از معرفى كتابها به بررسى اجمالى كتابشناسى‏هاى موجود در اين زمينه مى‏پردازيم.

بسم الله الرحمن الرحيم‏

در موضوع ولايت فقيه پس از انقلاب اسلامی كتابنامه هايی تنظيم گرديده، قبل از معرفی كتابها به بررسی اجمالی كتابشناسی‏های موجود در اين زمينه می‏پردازيم.

" كتابشناسی هادی"، اين كتابشناسی كه از سوی پژوهشكده باقرالعلوم (ع) سازمان تبليغات اسلامی به صورت نرم افزار رايانه ای تهيه شده، شامل تعداد زيادی از موضوعات از جمله ولايت فقيه است، كه دامنه آن شامل كتب و مجلات فارسی است و كتب عربی را در برنمی گيرد و از جهتی تمامی كتب فارسی در اين برنامه موجود نيست. چون در برخی موارد اطلاعات كامل نيست مثلا مولفين كه چند نفر بوده اند نام آنها ذكر نشده، لذا اين كتابشناسی كاری ناتمام است. در اين برنامه پنجاه كتاب درباره ولايت فقيه معرفی شده است كه ما در اين مقاله از اين كتابشناسی بهره برده ايم و برای آن رمز اختصاری" پ" پژوهشكده را برگزيده ايم. در ضمن اين مركز جزوه ای با عنوان" راهنمای پژوهش ولايت فقيه" منتشر نموده است.-"

كتابشناسی ملی"، اين كتابشناسی نيز به صورت نرم افزار رايانه ای توسط كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران تهيه گرديده و موضوع ولايت فقيه در ضمن موضوعات ديگر درج گرديده و از آن جهت كه شامل نشريات نمی شود از كتابشناسی" هادی" ناقص تر است و از آن جهت كه برخی كتب عربی را ذكر كرده كاملتر از آن می باشد و از آن جهت كه در برگيرنده همه كتب منتشره نيست ناقص بودن اين برنامه نيز طبيعی است. ما در اين مقاله برای اين كتابشناسی رمز اختصاری" ملی" را قرار داده ايم.-

موسوعه مصادر النظام الاسلامی، تاليف آقای عبدالجبار الرفاعی، اين موسوعه از جهت اختصاص به كتب عربی و شامل نبودن كتابهای فارسی كامل نيست، همچنين همه كتب عربی معرفی نشده و از جهتی موضوع اختصاصی كتاب شناسی ولايت فقيه نيست. بنابراين، ناقص بودن اين مجموعه نيز طبيعی به نظر می رسد. البته اين مجموعه در نوع خود پر ارزش و مهم است.-"

كتابشناسی توصيفی ولايت فقيه"، تهيه و تنظيم: مركز تحقيقات استراتژيك. وجه تمايز اين كتابنامه با سه مورد سابق يكی در توصيفی بودن آن است و ديگری اختصاص آن به موضوع ولايت فقيه است در صورتی كه در سه مورد سابق ولايت فقيه در ضمن ديگر موضوعات معرفی شده بود. ما در اين مقاله از اين كتابشناسی با عنوان" استراتژيك" ياد كرده ايم.-"

كتابشناسی اجمالی حكومت اسلامی"، كاظم استادی منتشره در دهمين كنفرانس وحدت اسلامی. اين كتابشناسی شامل تعدادی از كتب درباره حكومت اسلامی و برخی از كتب مربوط به ولايت فقيه است و همانند كتابشناسيهای ذكر شده كامل نيست و نياز به تكميل دارد. ما در اين مقاله از اين كتاب با عنوان" وحدت" ياد نموده ايم. مقاله حسين واثقی با عنوان" كتابنامه ولايت فقيه" منتشره در مجله مشكوه سال 1368، ش 24- 23، ص 332- 305 است، اين كتابشناسی نيز كامل نيست خاصه اينكه از آن تاريخ به بعد كتب زيادی در زمينه ولايت فقيه تاليف و منتشر شده است.

لازم به يادآوری است كه اين مقاله شامل مقالات ولايت فقيه منتشره در مجلات و روزنامه ها نمی باشد و به معرفی كتابها در موضوع ولايت فقيه اختصاص دارد.

شيوه تنظيم اين كتابنامه عبارت است از:

الف) كتب مستقل (در موضوع ولايت فقيه)

ب) كتب فارسی غير مستقل (كتابهايی كه بخشی از مباحث آنها اختصاص به ولايت فقيه دارد.)

الف) كتب مستقل (در موضوع ولايت فقيه)

-

ولايت فقيه، امام خمينی، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينی (ره)، تهران، 1374 ه. ش، وزيری، 160 ص. قابل ذكر است كه اين كتاب قبل از اين با عناوين" حكومت اسلامی" و" نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء" منتشر شده، و همچنين با عنوان" الحكومه الاسلاميه" به عربی ترجمه شده است.

-

ولايت فقيه، جعفر كريمی، اداره آموزشهای عقيدتی سياسی نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1373 ه. ش، وزيری، 120 ص. ولايت فقيه، محی الدين حائری شيرازی، 1360 ه. ش، رقعی، 154 ص.

-

ولايت فقيه، آيت الله خزعلی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه 2، بخش فرهنگی، رقعی.-

ولايت فقيه، شهيد سيد عبدالكريم هاشمی نژاد، حزب جمهوری اسلامی مشهد، 1360 ه. ش، رقعی.-

ولايت فقيه، سيد محمد هاشم دستغيب، كانون تربيت شيراز، 1363 ه. ش، رقعی.-

ولايت فقيه، عبدالمحمد حسنی، مركز مطالعات و تحقيقات نمايندگی ولی فقيه در جهاد سازندگی، 1376 ه. ش، وزيری، 239 ص.-

ولايت فقيه، حسين نژاد، نشر روزبه.-

ولايت فقيه، حكومت خدا بر مردم، واحد فرهنگی بنياد شهيد انقلاب اسلامی، 1362 ه. ش، عزت الله دهقان، وزيری، 75 ص.- ولايت فقيه از ديدگاهها، حضرات آيات: طاهری خرم آبادی، شهيد آيت الله دستغيب، آيت الله خزعلی و شهيد آيت الله اشرفی اصفهانی، نشر والعصر، رقعی، 111 ص.

 

-

ولايت فقيه از ديدگاه فقهاء و مراجع، علی عطايی، 1364 ه. ش، رقعی، 120 ص.-

ولايت فقيه حافظ عزت و ناظم حركتهای جامعه، واحد آموزش ستاد مركزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رقعی، 20 ص، تاريخ و نام مولف ندارد.-

ولايت فقيه به زبان ساده سيد محمد شفيعی، 1360 ه. ش، [پ‏]-

ولايت فقيه در حكومت اسلام، علامه سيد محمد حسينی تهرانی، گردآوری محسن سعيديان- محمد حسين راجی، انتشارات علامه طباطبايی. مشهد مقدس، 1414 ه. ق، وزيری.

جلد اول: 289 ص.

جلد دوم: 264 ص.

جلد سوم: 285 ص.

جلد چهارم: 253 ص.

-

ولايت فقيه رهبری در اسلام، آيت الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء، 1367 ه. ش، رقعی، 189 ص.-

ولايت فقيه زيربنای حكومت اسلامی، (حضرات آيات: مشكينی، جوادی آملی، صانعی، موسوی اردبيلی، فلسفی و آقای ميرحسين موسوی). دبيرخانه مركزی ائمه جمعه، 1368 ه. ش، وزيری، 278 ص.

-

ولايت فقيه و حاكميت ملت، سيد حسن طاهری خرم آبادی، دفتر انتشارات اسلامی قم، 1362 ه. ش، رقعی، 120 ص. اين كتاب تحت عنوان" ولايه الفقيه و حكم الشعب" به عربی ترجمه گرديده.

-

ولايت فقيه و دمكراسی، مسعود اسداللهی- قهرمان طاهری، سازمان تبليغات اسلامی، 1373 ه. ش، رقعی، 182 ص.-

ولايت فقيه و دمكراسی ارشاد شده، علی ابوالحسنی منذر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر ری، 1359 ه. ش.-

ولايت فقيه و وجود قدر متيقن در مديريتهای جامعه، علی فايضی، 1370 ه. ش.-

بررسی بعضی از سئوالات ولايت فقيه، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، تهران، 1362 ه. ش، رقعی، 41 ص، [ملی‏]-

پيرامون ولايت فقيه، خط حاكم بر سپاه، دفتر سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جيبی، 117 ص. (نام مولف و تاريخ ذكر نشده).-

تاملی در معنای ولايت فقيه از نظرگاه اسلام، جهانشاه ناصر، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1362 ه. ش، رقعی، 146 ص. تحقيقی پيرامون ولايت فقيه، حبيب الله طاهری (مازندرانی)، دفتر انتشارات اسلامی، 1368 ه. ش، وزيری، 336 ص.

-

جريان ضد ولايت فقيه، حسين جناتی، نشر روح، 1365 ه. ش، رقعی.-

حدود ولايت حاكم اسلامی، ترجمه مبحث ولايت الفقيه كتاب عوائد الايام ملا احمد نراقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1365 ه. ش، وزيری، 151 ص.-

خطها در برابر ولايت فقيه، حزب جمهوری اسلامی مشهد، 1359 ه. ش 34- خلافت يا ولايت فقيه از نظر مذاهب اسلام، عبدالكريم بی آزار شيرازی، 1376 ه. ش، [وحدت‏]-

درسهايی پيرامون ولايت فقيه يا حكومت اسلامی در عصر غيبت، محمد يزدی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، 1362 ه. ش، رقعی.-

دمكراسی در نظام ولايت فقيه، مصطفی كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامی، 1370 ه. ش، وزيری، 200 ص.-

راهنمای پژوهش ولايت فقيه، مركز اطلاع رسانی پژوهشكده باقرالعلوم عليه السلام، رقعی، 32 ص.-

راهی بسوی حاكميت ولايت فقيه، سيد جعفر فاضلی بلخابی، 1361 ه. ش.-

شوون فقيه، مرحوم ملا احمد نراقی، ترجمه؛ دكتر سيد جمال موسوی، بنياد اسلامی بعثت، تهران، 1373 ه. ش، رقعی، 130 ص.-

شوون و اختيارات ولی فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه، كتاب البيع حضرت امام خمينی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365 ه. ش، وزيری، 144 ص.-

شيخ اعظم انصاری و مساله ولايت فقيه، شيخ احمد آذری قمی، كنگره شيخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ‏]-

شيخ انصاری و مساله ولايت فقيه، محمد حسن فاضل گلپايگانی، كنگره شيخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ‏]-

قوانين مرتبط با ولايت فقيه و مقام معظم رهبری، فرماندهی كل قوا در قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی از اسفند 58 تا 75، اداره كل قوانين مجلس شورای اسلامی، رقعی.-

كتابشناسی توصيفی ولايت فقيه، مركز تحقيقات استراتژيك، 1372 ه. ش، رحلی.-

مجلس شورای اسلامی وتصويب احكام ثانويه بر اساس ولايت فقيه، سيد علی شفيعی، رقعی، 48 ص.-

مجموعه سخنرانيهای پيرامون ولايت فقيه (حضرات آيات: جنتی، جوادی آملی، خزعلی، صانعی، طاهری، محفوظی و يزدی) دفتر انتشارات اسلامی، 1363 ه. ش.-

ولايت مطلقه فقيه، حسنعلی نجابت، 1371 ه. ش، رقعی.-

نظام ولايت فقيه يا زيربنای حكومت اسلامی، آيت الله سيد علی شفيعی، مؤسسه فرهنگی آيات، 1376 ه. ش، رقعی، 155 ص.-

نگرشی بر ولايت فقيه يا شكل سياسی اداره جامعه، كميته فرهنگی انجمن اسلامی دانشجويان مشهد، رقعی، 68 ص. (نام مولف و تاريخ نشر ذكر نشده).-

منشور ولايت فقيه، روزنامه آموزشی و پژوهشی فيضيه، رقعی، 240 ص. (نام مولف و تاريخ نشر ندارد).-

نگرشی بر اصل ولايت فقيه، سيد محمد خاتمی، (اين كتاب در مجموعه كارنامه مجلس شورای اسلامی كه مربوط به آشنايی با نمايندگان دوره اول مجلس بوده در ضمن تاليفات حجت الاسلام والمسلمين خاتمی ذكر شده بود). ب. كتب غير مستقل‏

-

اصول عقايد، محسن قرائتی، سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1373 ه. ق، وزيری، صفحات (357- 351).-

انديشه های سياسی آيت الله سيد محمد باقر صدر، صدرالدين قپانچی ترجمه؛ شريعتمدار.-

انديشه های سياسی شيخ انصاری، محسن مهاجر، كنگره شيخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ‏]-

انقلاب يا بعثت جديد، هاشمی رفسنجانی، نشر ياسر، [پ‏]-

با انقلاب و حكومت دادگستر جهانی، محمد علی شمشيری ميلانی، 1361 ه. ش، [پ‏]-

بنيان حكومت در اسلام، سيد كاظم حائری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1364 ه. ش، ص (235- 149).)

اين كتاب ترجمه كتاب" اساس الحكومه الاسلاميه" است).-

تفسير سوره: حديد، صف، تغابن و رساله ای در ولايت، حسن فريد گلپايگانی، برهان تهران، 1364 ه. ش، [ملی‏]-

جلوه های سياست اسلامی با الهام از انديشه های سياسی الهی امام خمينی، محمد محلوجی، تهران، 1372 ه. ش، ص (83- 77).-

جلوه های فقاهت و ولايت، مهدی كامران، تهران، 1365 ه. ش، [ملی‏]-

حاكميت در اسلام، محمد موسوی خلخالی، آفاق، 1361 ه. ش.-

حاكميت مستضعفين بر زمين در پرتو ولايت، حسين نژاد، روزبه، [پ‏]-

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، ج 2، سيد جلال الدين مدنی، [استراتژيك‏]-

حكمت سياسی يا سياست حكيمانه در اسلام، قادر فاضلی، 1374 ه. ش [ملی‏]-

حكومت اسلامی و ولايت فقيه، اداره سياسی ايدئولوژيك ارتش جمهوری اسلامی ايران، رقعی، 100 ص، نام مولف ندارد.-

حكومت اسلامی و ولايت فقيه، اداره كل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، 1361 ه. ش، رقعی، 89 ص، نام مولف ندارد.-

حكومت اسلامی و ولايت فقيه، آيت الله محمد تقی مصباح. سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1369 ه. ش، رقعی، 166 ص.-

حكومت الهی، ولايت و زعامت، سيد مصطفی آيت اللهی، شيراز، 1361 ه. ش، [پ‏]-

حكومت در اسلام، مقالات چهارمين كنفرانس انديشه اسلامی، مقاله علی ارشاد نجفی، سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1364 ه. ق، ص (455- 441).-

حكومت ونظام سياسی اسلام از نظر شيخ، سيد عباس حسينی قائم مقامی كنگره شيخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ‏]-

خطوط اصلی رهبری در اسلام، محمد تقی عبدوس، 1371 ه. ش.-

در انتظار امام (ع) حيات و غيبت، ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامی، عبدالهادی فضلی، ترجمه؛ دكتر حبيب روحانی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1372 ه. ش.-

دمكراسی از ديدگاه اسلام، محمد حسن مومن، دانشكده علوم سياسی و اجتماعی، 1358 ه. ش، [پ‏]-

كتاب شناسی اجمالی حكومت اسلامی، كاظم استادی، مجمع تقريب مذاهب اسلامی، 1376 ه. ش، دهمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی، رحلی.-

رژيم احزاب سياسی يا دموكراسی مستقيم در نظام ولايت فقيه، جهانگير محمودی نژاديان قم، 1369 ه. ش، وزيری، ص 40.-

رسالت علم و مسووليت عالمان، محمد تقی رهبر، تهران، اميركبير، 1362، ه. ش، [ملی‏]-

رهبری در اسلام، محمدی ری شهری، دارالحديث، 1375 ه. ش، وزيری، 526 ص.-

رهبری در تشيع، روح الله حسينيان، سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1371 ه. ش، رقعی، ص (234- 177).-

ره توشه راهيان نور، ويژه ماه مبارك رمضان 1418 ه. ق/ 1376 ه. ش، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، متون طرح هجرت/ 16 تحت عناوين:-

نسخ ولايت فقيه، آيت الله جوادی آملی، ص (301- 296).-

ولايت فقيه، آيت الله صافی گلپايگانی، ص (312- 303).-

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامی، 1373 ه. ش، [ملی‏]-

سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران، بيژن ايزدی، دفتر تبليغات اسلامی، قم 1371 ه. ش، [وحدت‏]-

سيری در كشف الاسرار و حكومت اسلامی، سيد احمد خمينی، انتشارات سعيد، تهران.-

شورايی اسلامی، رجبعلی مظلومی، نشر آفاق، تهران، 1363 ه. ش، ص (280- 270).-

شورا در اسلام، محمد ملكی، نهضت زنان مسلمان، تهران، 1359 ه. ش، ص (135- 121).-

عروج آزادی در ولايت فقيه، سيد علی موسوی، سروش، 1361 ه. ش، رقعی، ص (144- 131).-

علم و ايمان، ج 3، نشرالغدير، 1359 ه. ش، [پ‏]-

فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی ايران، جلال الدين فارسی، بنياد فرهنگی امام رضا عليه السلام، تهران، 1376 ه. ش، وزيری، ص (808- 792).-

فقه سياسی، عباسعلی عميد زنجانی، اميركبير، 1366 ه. ش، وزيری، جلد اول، ص (254- 276) و جلد دوم، تمام كتاب.-

فقه سياسی شيخ انصاری، محمد حسن قانی، كنگره شيخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ‏]-

كشف الاسرار، امام خمينی، رقعی.-

مبانی انديشه اسلامی (اصول عقايد)، واحد آموزش عقيدتی سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزيری، ص (230- 225) نام مولف ندارد.-

مبانی حكومت اسلامی، استاد جعفر سبحانی، نگارش؛ جعفر خوشنويس ترجمه؛ داود الهامی، قم، 1370 ه. ش، جلد اول، وزيری، ص (205- 194).-

مبانی فكری حكومت و رهبری در اسلام، قدرت الله توسلی فازفانی، قم، 1369 ه. ش، رقعی.-

مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد، مقاله شماره 64، كنگره هزاره شيخ مفيد، 1372 ه. ش، [پ‏]-

مرجعيت و رهبری" تفكيك يا وحدت" حميد انصاری، مؤسسه چاپ و نشر عروج 1374 ه. ش، رقعی، 149 ص.-

مرجعيت و ولايت از ديدگاه علامه لاكانی، مجتبی وهابی، مركز فرهنگی و هنری ايحا، رقعی، 86 ص.-

معارف اسلامی، ج 2، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، [پ‏]-

معيارهای شناخت امام، احمد كنعانی، تهران، 1362 ه. ش.-

مقام رهبری در فقه اسلامی، عبدالكريم بی آزار شيرازی، بعثت، تهران 1369 ه. ش، (با استفاده از كتاب البيع امام خمينی (ره»، [استراتژيك‏]-

مواضع ما در ولايت و رهبری، شهيد دكتر محمد جواد باهنر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373 ه. ش، رقعی، 131 ص.-

ولايت فقيه زيربنای فكری مشروطه مشروعه (سيری در افكار و مبارزات سيد عبدالحسين لاری) سيد محمد تقی آيت اللهی، اميركبير، تهران، 1363 ه. ش، وزيری.-

ولايت و رهبری از ديدگاه علم و دين، غلامحسين رحيمی اصفهانی، انتشارات عسگريه تفرش، 1374 ه. ش، رقعی.-

نظام حكومتی و اداری در اسلام، باقر شريف القرشی، ترجمه؛ عباسعلی سلطانی بنياد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1369 ه. ش، ص (347- 237).-

نظام حكومت و مديريت در اسلام، آيت الله محمد مهدی شمس الدين، ترجمه؛ سيد مرتضی آيت الله زاده شيرازی، دانشگاه تهران، ص (493- 383).-

نظام رهبری در اسلام، سيد محمود حسنی طباطبايی بروجردی، دارالنشر قم، 1370 ه. ش، وزيری، 259 ص.-

نظام رهبری در اسلام، جواد صاحبی، انتشارات ياسر، 1361 ه. ش، رقعی، 64 ص.-

نظام رهبری و آيين رهروی در اسلام، عزت الله دهقان، سازمان تبليغات اسلامی 1370 ه. ش، رقعی.-

نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نظام ولايت فقيه، پرويز دستمالچی، آلمان، برلين، 1995 م/ 1373 ه. ش، [ملی‏]-

نقش روحانيت در اسلام و اجتماع، سيد علی مقدم قوچانی، انتشارات مسجد علوی، 1358 ه. ش.-

نگاهی به مساله ولايت، هادی روحانی، توحيد اميركلا، 1369 ه. ش، [ملی‏]- بحث ولايت فقيه، متون فقهی فارسی، ج 4 و 5 از مجموعه بحث ولايه الفقيه معاونت‏انديشه اسلامی مركز تحقيقات استراتژيك، 1269 ص، تعداد محدودی از اين نسخ به صورت كپی تكثير شده است.

- تحليلی نو و عملی از ولايت فقيه، محمد رضا اكبری، پيام عترت، 1377، 180 ص، كتابخانه تخصصی دبيرخانه مجلس خبرگان.

- تحول تاريخی‏انديشه ولايت فقيه، مركز تحقيقات استراتژيك، 1373 رحلی، 307 ص، كتابخانه خبرگان، (تكثير به صورت زيراكس ومحدود).

- پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه، قسمت اول، آيت‏الله مصباح يزدی معاونت‏سياسی تيپ 83 امام جعفر صادق (ع)، رقعی، 16 ص، كتابخانه خبرگان.

- پاسخ به شبهاتی پيرامون ولايت فقيه، علی شيرازی، قم، دارالصادقين 1377، وزيری، 113 ص، كتابخانه خبرگان.

- پرسش و پاسخ در ارتباط با ولايت فقيه، ح. اسكندريان، انتشارات انصار.

- پيشينه تاريخی ولايت فقيه، احمد جهان بزرگی، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی 1377، پالتويی، 48 ص، كتابخانه خبرگان.

- جايگاه ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، پايان نامه كارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهيد مطهری نويسنده: سيد محمد تقی شاكری، استاد راهنما: دكتر حسين مهرپور، استاد مشاور: آيت ... سيد محمد حسن مرعشی، سال تحصيلی 75/ 74. (ص 28- 144). كتابخانه خبرگان.

- حكمت‏حكومت فقيه، حجت‏الاسلام والمسلمين حسن ممدوحی، مركز تحقيقات علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، وزيری، 150 ص. كتابخانه خبرگان.

- حوزه عملكرد ولايت فقيه در تصميم‏گيريهای سياسی، پايان نامه كارشناسی ارشد پيوسته، نويسنده: سيد محمد موسوی بيوكی، استاد راهنما: آيت ... ابراهيم جناتی، استاد مشاور: دكتر حميد بهرامی احمدی، اسفند 1371، 493 ص، كتابخانه خبرگان.

- چهارگفتار در مبانی فقهی و كلامی ولايت فقيه، تاليف: غلامرضا مصباحی مقدم- احد فرامرز قراملكی، غلامحسين الهام و عابدين مومنی، مركز رسيدگی به امور مساجد رقعی، 105 ص، كتابخانه خبرگان.

- ذكری (4)، محمد جواد ارسطا، مركز فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری، (بی تا) رقعی، 112 ص، كتابخانه خبرگان. (شامل مباحث ولايت مطلقه فقيه).

- شوون و اختيارات ولايت مطلقه فقيه، هادی توكلی، سازمان امور اداری و استخدامی كشور، 1369. (نرم افزار پايان‏نامه‏های كشور)

- قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينی (ره)، بهرام اخوان كاظمی، شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامی، 1377، 253 ص. كتابخانه خبرگان.

- ولايت فقيه، آيت‏الله محمد هادی معرفت، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی" التمهيد" وزيری، 230 ص، كتابخانه خبرگان.

- ولايت فقيه تحليل صراطالمستقيم، سيد مهدی نيارئيس، قم موسسه فرهنگی انتشاراتی ائمه، 1376، پالتويی، 63 ص، كتابخانه خبرگان.

- ولايت فقيه، قدرت و نظارت از ديدگاه امام خمينی، پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی، محمد باوی، استاد راهنما: دكتر باقر حشمت زاده، استاد مشاور: داوود فيرحی، بهمن 1376، 196 ص.

- ولايت فقيه- مبانی، ادله و اختيارات، مهدی هادوی تهرانی، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی، 1377، رقعی، 148 ص، ك خبرگان.

- ولايت فقيه (حكومت اسلامی)، ع- سياه پوش، تهران، انتشارات عفيف، وزيری، 48 ص، (بی تا)، (ويژه نوجوانان)

- ولايت فقيه و نظرات برخی از فقهای بزرگ درباره آن، پايان نامه كارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، علی رضا هدايی، استاد راهنما: حسين گوگانی، 1370. نرم افزار پايان نامه‏های كشور.

- ولايت فقيه نظريه سياسی جمهوری اسلامی ايران، پايان نامه كارشناسی ارشد از دانشگاه تربيت مدرس، بهرام درولی، استاد راهنما: عباس منوچهری، 1375 ش، 243 ص (نرم افزار پايان نامه‏های كشور).

- نظام ولايت فقيه و روابط بين‏الملل پايان نامه كارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، رضيه موسوی فر، استاد راهنما، نجف قلی حبيبی، 1373، 370 ص، (نرم افزار پايان‏نامه‏های كشور).

- امانتداری و امانتداران الهی در نهاد ولايت، ع- اميری تنكابنی، ناشر مولف، 1377، رقعی، ص (57- 78)

- انديشه‏های فقهی سياسی امام خمينی (ره) كاظم قاضی زاده با همكاری سعيد ضيايی فر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوری، 1377، وزيری، ص (153- 239)

247- پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقی مصباح يزدی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)، 1377، رقعی، ص (45- 81). كتابخانه خبرگان.

- پژوهشی نو پيرامون انقلاب اسلامی، حميد دهقان، قم، موسسه انتشارات مدين 1377، ص (192- 199). كتابخانه خبرگان.

- بحث تفكيك قوا در متون فارسی و عربی/ از سری متون‏انديشه اسلامی (8)، ج 2، معاونت‏انديشه اسلامی مركز تحقيقات استراتژيك، 1374، رحلی (770 ص). كتابخانه خبرگان.

- بحث قانون گذاری در متون فارسی و عربی، از سری: متون‏انديشه اسلامی (6)، ج 2، معاونت‏انديشه اسلامی مركز تحقيقات استراتژيك، شهريور 1374، ص (105- 478)

- بررسی تطبيقی مبانی مشروعيت‏حكومت مبتنی برقرارداد اجتماعی و اسلام پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق عليه السلام‏

نويسنده: كاظم جلالی، استاد راهنما: دكتر محمود سريع القلم، استاد مشاور: سيد احمد علم‏الهدی و دكتر كاووس سيد امامی، 1372 (آبان)، ص (191- 252). كتابخانه خبرگان.

- تازه‏های‏انديشه- خبرگان رهبری، معاونت امور اساتيد و معارف اسلامی، 1377 پالتويی، ص (54- 60) مبحث‏خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه، محمد جواد ارسطا كتابخانه خبرگان.

- تاملات سياسی در تاريخ تفكر اسلامی، به اهتمام: موسی نجفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375، وزيری، ج 2، ص (369- 446)، مبحث: رساله فی ولايه الحاكم فقيه- آيه الله العظمی آقا نجفی اصفهانی، ترجمه: دكتر مليح- السادات فردانی، كتابخانه خبرگان.

- جمهوريت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377، وزيری، ص (607- 619)، مقاله: جايگاه جمهوريت در نظام حكومتی ولايت فقيه، جاويد روستايی كتابخانه خبرگان.

- حاكميت دينی، نبی الله ابراهيم زاده آملی، اداره آموزشهای عقيدتی سياسی نمايندگی ولی فقيه در سپاه، 1377 ش، وزيری، ص (95- 195). كتابخانه خبرگان.

- حقوق اساسی، دكتر شمس‏الدين عاملی، تهران، مشكوه، 1374، وزيری ص (138- 151). كتابخانه دفتر همكاری حوزه و دانشگاه.

- حكمت و حكومت، مهدی حائری تهرانی، رقعی، ص (177- 120).

- حكومت اسلامی، علی عطايی، نشر خرم، 1377، رقعی، ص (153- 172)، كتابخانه خبرگان.

- خطوط كلی‏انديشه‏های سياسی امام خمينی (ره) مركز تحقيقات استراتژيك پاييز 1373، رحلی، ج 1، ص (211- 319) و (407- 419). كتابخانه خبرگان (كتاب به تعداد محدود تكثير شده است).

- سيمای حكومت اسلامی در مطبوعات (مجموعه 10 جلدی) دبيرخانه مجلس خبرگان، نسخه فتوكپی شده (از بهار 75 تا تابستان 77).

- دين و دولت، علی ربانی گلپايگانی، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی، 1377 ص (122- 170). كتابخانه خبرگان.

- دين و سياست از ديدگاه امام خمينی، ص (71- 346).

- ره توشه راهيان نور، ويژه بوستان ولايت، سطح جوانان، تابستان 1377 دفتر تبليغات اسلامی حوزه عليمه قم، وزيری، ص (323- 361).

مبحث: جوان و ضرورت شناخت ولايت فقيه، كتابخانه عمومی دفتر تبليغات اسلامی.

- سيمای‏انديشه اسلامی در مجلات ايران، معاونت‏انديشه اسلامی مركز- تحقيقات استراتژيك، قم، 1372، ص (از 58 تا 71) ص (61- 65). كتاب در تعداد محدودی به صورت فتوكپی تكثير شده است. كتابخانه خبرگان.

- طرحی نو در تدريس عقايد اسلامی، حجج اسلام امامی و آشتيانی، سازمان تبليغات اسلامی 1366، وزيری، ص (321- 333).

- فقه سياسی اسلام، ابوالفضل شكوری، 1361، وزيری، ص (256- 266).

- فلسفه آزادی از ديدگاه اسلام، محمد علی نعمت اللهی، پايان نامه كارشناسی ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق (ع)، استاد راهنما: دكتر احمد بهشتی، استاد مشاور: آيت الله سيد حسن مصطفوی تير ماه 1373، ص (145- 158)، مبحث: فلسفه سياسی اسلام، كتابخانه خبرگان.

- فلسفه سياست، از سری: سلسله دروس‏انديشه‏های بنيادين اسلام، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 1377، وزيری، ص (165- 224)، كتابخانه خبرگان.

- مباحث نظری حكومت اسلامی در مطبوعات ايران، مركز تحقيقات استراتژيك 1373، ج/ مهر 74- (به صورت فتوكپی شده در تعداد محدودی تكثير شده است). ك خبرگان تعداد مجلات (3).

- مباحث نظری حكومت اسلامی ولايت در مطبوعات، مركز تحقيقات علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، مجموعه 5 جلدی از سال (1358 تا 1374).

- مبانی فلسفی دولت‏يا بررسی نظری و ساختاری نهادهای جمهوری اسلامی ايران پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده: مصطفی مصلح زاده، استاد راهنما: دكتر احمد نقيب زاده، استاد مشاور: دكتر منوچهر محمدی، بهمن 1370، ص (125- 130). ك خبرگان.

- مبانی مشروعيت نظام سياسی در اسلام، محمد رضا مرندی، تهران، موسسه انتشاراتی عطا، 1376، وزيری، ص (90- 198) شامل مباحث‏حاكم اسلامی از ديدگاه اهل سنت و شيعه، ك خبرگان.

- مقايسه نظام دموكراتيك و نظام ولايت فقيه از ديدگاه فطرت انسانی، پايان نامه كارشناسی ارشد از دانشگاه امام صادق عليه السلام، نويسنده: محمد صادق حسينی كجانی، 1374، ص (105- 169) (نرم افزار پايان نامه‏های كشور) استاد راهنما: احمد علم الهدی، استاد مشاور: دكتر سيد اكبر احمدی و كتابخانه خبرگان.

- نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، پايان نامه كارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، نويسنده: حسين حسين نژاد، استاد راهنما: عباسعلی عميد زنجانی، 1375، نرم افزار پايان نامه‏های كشور. «1»

كتب برگزيده در بحث ولايت فقيه‏

 (منابع اصلی در دوره ولايت فقيه)

1- ولايت فقيه، امام خمينی، موسسه تنظيم ونشر اثار امام خمينی)

2- شئون واختيارات ولی فقيه (ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع)، امام خمينی، وزارت فرهنگ و ارشاد

3- ولايت، سيد علی خامنه ای، سازمان تبليغات‏

4- ولايت فقيه (ولايت فقاهت وعدالت)، اثرآيه الله جوادی املی، (انتشارات اسراء)

5- مبانی حكومت اسلامی، ايه الله سبحانی، موئسسه امام صادق (عليه السلام)

6- حكومت اسلامی و ولايت فقيه، محمد تقی مصباح يزدی، سازمان تبليغات‏

7- بنيان حكومت در اسلام، آيه الله العظمی سيد كاظم حائری، وزارت فرهنگ و ارشاد

8- ولايت نامه، علامه سيد محمد حسين طباطبايی، ترجمه: دكتر همايون همتی، انتشارات روايت فتح‏

9- ولايت، رهبری، روحانيت، شهيد آيت الله شهيد بهشتی، بنياد نشر و آثار شهيد آيت الله دكتر بهشتی‏

10- فلسفه امامت ورهبری، محمدی ری شهری، دفتر تبليغات اسلامی‏

11- ولايت در قران (برگرفته از اثار ايه الله جوادی املی)، حجه الاسلام مصطفی پور؛ (انتشارات اسراء)

12- نسيم انديشه (پرسش ها وپاسخها از ايه الله جوادی املی)، دفتر يكم، محمد صادقی؛ (انتشارات اسراء)

13- مبانی حكومت اسلامی، حسين جوان اراسته، دفتر تبليغات اسلامی‏

14- ولايت فقيه انديشه كلامی، علی شمس، انتشارات موسسه امام خمينی‏

15- نظام سياسی اسلام، محمد جواد نوروزی، انتشارات موسسه امام خمينی‏

16- سيره سياسی معصومان در عصر حاكميت، محمد ملك زاده، وزارت فرهنگ و ارشاد

17- فقه سياسی اسلام، ابوالفضل شكوری، دفتر تبليغات اسلامی‏

18- شريعت وحكومت، سيد محمد مهدی موسوی خلخالی، دفتر تبليغات اسلامی‏

19- اصول فقه حكومتی (سلسه گفتگوهای فقه و حقوق اسلامی)، رضا اسلامی، دفتر تبليغات اسلامی‏

20- سيره سياسی پيامبر اعظم (صلوات الله عليه)، جمعی از محققان، دفتر تبليغات اسلامی‏

21- نظريه سياسی اسلام (سلسله سخنرانی های قبل از نماز جمعه تهران جلد اول، قانون گذاری)، محمد تقی مصباح يزدی‏

22- مرجعيت وسياست در عصر غيبت، علی نقی ذبيح زاده، انتشارات موسسه امام خمينی‏

23- الولايه الاهيه الاسلاميه او الحكومه الاسلاميه (زمن حضور المعصوم و زمن الغيبه)؛ 3 جلد، شيخ محمد المومن القمی، جامعه مدرسين حوزه علميه‏

24- تحقيقی پيرامون ولايت فقيه، حجه الاسلام حبيب الله طاهری، جامعه مدرسين حوزه علميه‏

25- حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، سيد محمد مهدی موسوی خلخالی، جامعه مدرسين حوزه علميه‏

26- نظام سياسی اسلام، علی اصغر نصرتی، نشر هاجر (حوزه علميه خواهران)

27- حاكميت دينی، نبی الله ابراهيم زاده املی، نمايندگی ولايت فقيه‏

28- انديشه های سياسی شيعه در عصر غيبت، علی كربلايی پازوكی (نشر معارف)

29- آزادی ودين سالاری، ايت الله سبحانی، موئسسه امام صادق (كتابفروشی توحيد؛ قم ميدان شهدا)

30- مبانی حكومت نظری حكومت اسلامی (برسی فقهی تطبيقی)، محمد مهدی اصفی (ترجمه؛ دكتر محمد سپهری)، مجمع جهانی تقريب مذاهب‏

31- ولايت فقيه، محی الدين حا ئری شيرازی، دفتر تحكيم (مركز تحقيقات عقيدتی سياسی)

32- دين دريای سياست، محمد حسين توسلی مير ستار مهدی زاده، مركز پژوهشهای صدا وسيما

33- دين و دولت در انديشه اسلامی، محمد سروش، دبيرخانه مجلس خبرگان، بوستان كتاب‏

34- ولايت در انديشه سياسی اسلام، بوالحسن حسنی، مركز پژوهشهای صدا وسيما

__________________________________________________

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید